Vincas Pietaris – Algimantas arba lietuviai XIII šimtmetyje – 1989

Metai: 1989
Autorius: Vincas Pietaris
Kategorija: Grožinė> Istorinės> Romanai

Pirmąjį lietuvišką romaną „Algimantas arba lietuviai XIII šimtmetyje” V.Pietaris pradėjo rašyti 1900 m. Spaudoje romanas pasirodė 1904 m. Šiame kūrinyje, kaip ir kituose romantikų romanuose, senovės Lietuva vaizduojama kaip laisvas kraštas: čia nėra baudžiavos, po kunigaikščio Algimanto pergalės tarp žmonių įsigali santarvė ir meilė. Kūriniui būdingas epinis mąąstymas, schemiškas veikėjų traktavimas, intriguojantis siužetas, savita senosios Lietuvos vizija.