Vincas Mykolaitis-Putinas – altorių šešėly – 1979

Metai: 1979
Autorius: Vincas Mykolaitis-Putinas
Kategorija: Grožinė> Klasika> Proza> Romanai

Romanas, parašytas prieš aštuoniasdešimt metų, seniai yra tapęs lietuviškojo romano reprezentantu, nepaisant pilietinių ir literatūrinių polemikų, kurias jis sukėlė. Kunigystės ieškojimo ir išsižadėjimo siužetas, meilės ir kūrybos motyvai, psichologinės analizės gelmė, išpažintinis pasakojimo pobūdis, intelekto meninė raiška – šios ir kitos ypatybės lėmė neblėstančią romano vertę. Liudas Vasaris suvokiamas kaip vienas ryškiausių personažų lietuvių literatūroje.