Vincas Krėvė – Raganius – 1939

Metai: 1939
Autorius: Vincas Krėvė
Kategorija: Apysakos> Grožinė> Romanai

„Vinco Krėvės „Raganius“ garsėja kaip reto etnografinio spalvingumo kūrinys. Jame vaizdingai aprašyta senoji dzūkų kaimo buitis, sukurti išraiškingi charakteriai, pasakojami tipiški sodiečių meilės ir vedybų nutikimai, pagrindinis dėmesys sutelktas į egzotišką skerdžiaus paveikslą, “ archajiško“ žmogaus pasaulėjautą. Visa, kas apysakoje vaizduojama, realu, tikroviška, bet kartu tai grakščiai stilizuota praeitin nutolusio gyvenimo vizija, žiūrėjimas į žmogų nekasdienišku žvigsniu.“
(© „Vagos“ leidykla, „Žiupsnelis iš mūsų klasikos aruodo“)