Thornton Wilder – Kovo Idos – 1982

Metai: 1982
Autorius: Thornton Wilder
Skaito: Saulius Adomėnas
Trukmė: 8h 26min
Kategorija: Grožinė> Istorinės> Romanai

Kovo idos pagal mūsų kalendorių kovo 15 diena. Tą dieną buvo nužudytas Romos imperatorius Julijus Cezaris. Bet autorius šiame istoriniame romane nesistengia tiksliai atkurti istorijos įvykių. Jį visų pirma domina Cezaris – pagrindinis ir vienintelis romano veikėjas. Bet ne karvedys, valstybės veikėjas ar reformatorius, kuo mes įpratę jį laikyti, o žmogus – mylintis ir kenčiantis, abejojantis ir klystantis. Taip pat ir filosofas, kuriam – skirtingai nuo antikos filosofų – rūpi ne tiek daiktų prigimtis, kiek žmogiškasis jų turinys. Romane vaizduojami 45 m. pr. Kr. Roma. Ruduo. Cezaris gyvena įtemptai: tvarko valstybės reikalus, bendrauja su Ciceronu, Katulu, Kleopatra, Klodija, Pompėja, Julija Marcija, Turinu ir kt., mąsto apie gyvenimą ir mirtį. Ruošiamasi Gerosios deivės šventei. Ryškėja Cezario, nusivylusio dievais, taip pat ir artimais žmonėmis, dramatizmas. Kam gyventi, kai daraisi nebereikalingas? Kai gyvenimas tarsi nebetenka prasmės? Autorius, žmogaus sielos anatomas, pats atsako į šiuos klausimus.