Samuil Maršak – Spektaklis Vaikams „Katės Namai“ – 1999

Metai: 1999
Autorius: Samuil Maršak
Skaito: Klaipėdos dramos teatro aktoriai
Trukmė: 55min
Kategorija: Pasakos> Vaikams

Knygos leidimą rėmė LR kultūros ministerija

Atlieka: Julija Sakalaitė (Paukštienė), Algirdas Venckūnas, Eglė Barauskaitė (Meškauskienė), Irena Simanaitytė (Judeikienė), Gediminas Pranckūnas, Lina Krušnaitė (Montvilienė), Rytis Gustaitis, Vida Kojelytė (Stropienė), Nijolė Sabulytė (Poškuvienė), Rimantas Pelakauskas, Igoris Reklaitis, Vidas Jakimauskas, Česlovas Judeikis, Kazimieras Žvinklys, Rimantas Nedzveckas, Marija Černiauskaitė (Barauskienė), Nijolė Narijauskaitė (Gražienė), aktoriai, [ir orkestras]

Kviečiame pasisvečiuoti Katės namuose…

Pas ponią Katę į svečius renkasi vietos aukštuomenė: Gaidys, Višta, Ožys su Ožka ir Kiaulė. Garbingi svečiai negali atsigrožėti naujais ponios Katės namais – visur kilimai, pilnos drabužių spintos, veidrodžiai ir netgi spąstai pelėms.

Ponios ir ponai pradeda linksmintis, seka pasakas, dainuoja, šoka, vaišinasi… Bet pokylį sugadina du našlaitėliai kačiukai, per patį puotos įkarštį išdrįsę paprašyti nakvynės ir maisto. Kokie begėdžiai… Lauk.

Atėjo vakaras, gana plepėt, Katytei metas pailsėt. Laimingi svečiai dėkoja už vaišingumą ir atsisveikindami kviečia į svečius. Katė ir jos tarnas senasis Katinas lieka vieni, tik staiga… Gaisras.

Tin – tan lyliumai,
Sudegė Katės namai.

Ką daryti? Kur nakvynę gauti? Deja, nei Gaidžio, nei Ožio, nei Kiaulės namuose jiems neatsirado vietos. Kam tokie vargetos reikalingi? Tik du maži našlaičiai pamiršo tetos Katės skriaudas ir priglaudė savo mažoje lūšnelėje.