Mykolas Sluckis – Su skrybėle Kurfiurstendame – 2004

Metai: 2004
Autorius: Mykolas Sluckis
Kategorija: Apysakos

Mykolas Sluckis savo apsakymų knygą „Su skrybėle Kurfiurstendame“ pristato kaip meninio žodžio žvilgsnį į nenuspėjamą trečiąjį tūkstantmetį – kaip jį mato ir supranta jautri individo sąmonė, jaučianti ir mąstanti itin neįprastai, subjektyviai, bet vis dėlto „susiurbianti ne vien asmeninius įspūdžius“. Vadinasi, autorius siekia subjektyvios ir objektyvios tikrovės sintezės, vienovės. Tai lyg kokia metaforinio stiliaus paraiška, stiliaus, kuris, kaip žinome, visada buvo išskirtinai būdingas M. Sluckiui. Metafora pirmiausia ir jungia išorinį ir vidinį pasaulį, kaupia savyje maksimumą informacijos, susieja praeitį ir dabartį, ramybę ir judėjimą. Aliuzija, asociacija, palyginimas ir metafora yra iki spindesio nugludintas, visa apimantis M. Sluckio diskurso kūrimo būdas, leidžiantis jam maksimaliai panaudoti konteksto (istorinio, kultūrinio, socialinio) galimybes. Pasitelkus subjekto regą ir jutimus, nebereikia atskiro kalbėjimo apie istorinį ar dabarties laiką ir erdvę. Viskas telpa sakinyje, pastraipoje.