Jonė Balčiūnaitė – Salvinijaus Nanio virusas – 2001

Metai: 2001
Autorius: Jonė Balčiūnaitė
Kategorija: Grožinė> Romanai

Nanis traukė dūmą po dūmo, kai prie jo nedrąsiai prisiartino malonaus veido jaunuolis ir prisilenkęs prie pat veido papsėjo savo cigaretę tol, kol ši įsidegė, o virš jų galvų pakibo dūmelis. Rūkydami valandėlę tyrinėjo kits kitą. Jaunuolis Naniui pasirodė kiek naivokas, bet malonus, dilbčiojo į žurnalistą smalsiomis išraiškingomis akimis iš po ilgų blakstienų. Salvinijus šyptelėjo. – Taksi? – pakreipė į jaunuolį petį, numetęs šiukšlių dėžėn nuorūką. – Je! – smagiai linktelėjo vaikinas.