Alfonsas Danys – Rasoti Takai – 2006

Metai: 2006
Autorius: Alfonsas Danys
Kategorija: Grožinė> Istorinės> Romanai

Romane „Rasoti takai“ gvildenami prieškarinių metų įvykiai, kai šalyje buvo branginamas kiekvienas žemės lopinėlis. Romane vaizduojami anuometinėje Lietuvoje gyvenusių žmonių siekiai įprasminti savo gyvenseną, suvokti, kad išsilaisvinus iš daug metų slėgusios priespaudos turi keistis žmonių samprata, jog to keitimosi dalyviu privalo būti kiekvienas žmogus. Sunkus pokaris, tačiau atgauta laisvė, sava lietuviška valdžia skatino kiekvieną sumaniau, našiau dirbti, siekti geresnio ir šviesesnio gyvenimo. Romane jautriu žodžiu atskleidžiami jaunimo tarpusavio santykiai, meilės ryšiai, savanaudiškos pastangos pirkliškomis vedybomis užsitikrini materialinę gerovę.