Viktor Suvorov – Kontrolė – 1999

Metai: 1999
Autorius: Viktor Suvorov
Skaito: Vytautas Širka
Trukmė: 10 val. 15 min. (6 val. 50 min.)
Kategorija: Be kategorijos

Pagrindinė romano tema – Ježovo vadovaujamame SSSR valstybės saugume rezgamo sąmokslo atskleidimas, su juo susiję Nastios Streleckajos ir asmeninio Stalino lakūno Cholovanovo pavojingi nuotykiai, žiaurios represijos, ištikimybės Stalinui kontrolė.